โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999


สงวนลิขสิทธ์เนื้อหาข้อมูลภาพ เสียงและวิดีโอ

 

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานวิชาการ: (053) 79-5787

สำนักงานทะเบียนและวัดผล: 08-8259-0147

สำนักงานกิจการนักเรียน: (053) 79-5539

โทรสาร (053) 79-5475

อีเมล์ : Contact@thoengwit.ac.th

ฝ่ายเทคนิค(ครูโยธิน ศิริเอ้ย): 08-9835-8225