ตารางเรียน /สอน/สอบ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวิชาการ: (053) 79-5787

พัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย Email : Yotin.sir@thoengwit.ac.th
 ตารางเรียน-ตารางสอน
เลือกปีการศึกษา
  ตารางสอน : ปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดาวน์โหลด
ภาษาไทย   223 ครั้ง
คณิตศาสตร์   188 ครั้ง
วิทยาศาสตร์   243 ครั้ง
สังคมศึกษาฯ   146 ครั้ง
สุขศึกษาฯ   135 ครั้ง
ศิลปะและดนตรี   129 ครั้ง
ภาษาต่างประเทศ   181 ครั้ง
งานแนะแนว   155 ครั้ง
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี   134 ครั้ง
  ตารางเรียน : ปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 1
ระดับชั้น ดาวน์โหลด
มัธยมศึกษาปีที่ 1   528 ครั้ง
มัธยมศึกษาปีที่ 2   535 ครั้ง
มัธยมศึกษาปีที่ 3   481 ครั้ง
มัธยมศึกษาปีที่ 4   593 ครั้ง
มัธยมศึกษาปีที่ 5   549 ครั้ง
มัธยมศึกษาปีที่ 6   467 ครั้ง
  สอบกลางภาคเรียน : ปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 1
ระดับชั้น ดาวน์โหลด