โรงเรียนเทิงวิทยาคม

รหัสบัตรประชาชน (นักเรียน)

เปิดรับโอนเงินตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2567 ถึง 12 กรกฎาคม 2567

หรือสามารถติดต่อชำระค่าบำรุงการศึกษา ได้ที่งานการเงิน อาคาร5 (ร่มโพธิ์)

ติดต่อสอบถาม

08-6586-7999

ฝ่ายการเงิน โรงเรียนเทิงวิทยาคม
..................................

1367