ผู้อำนวยการโรงเรียนนายเสกสรร ทุนอินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทิงวิทยาคม
บุคลากรโรงเรียน
เลือกกลุ่มสาระ/งาน
นักเรียนเทิงวิทยาคม
 ระดับชั้น
 ห้องเรียน

ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาคณิตศาสตร์
: นางพิมใจ พรมสี   -    19 กรกฎาคม 2567 เวลา 13:20:49  [อ่าน 22 ครั้ง]
หมวด44 : รับสมัครงาน
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาคณิตศาสตร์
: นางพิมใจ พรมสี   -    19 กรกฎาคม 2567 เวลา 12:59:31  [อ่าน 30 ครั้ง]
หมวด44 : รับสมัครงาน
ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาภาษาไทย
: นางพิมใจ พรมสี   -    12 กรกฎาคม 2567 เวลา 13:04:15  [อ่าน 77 ครั้ง]
หมวด44 : รับสมัครงาน
รับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
: นางพิมใจ พรมสี   -    10 กรกฎาคม 2567 เวลา 16:52:30  [อ่าน 105 ครั้ง]
หมวด44 : รับสมัครงาน

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนเทิงวิทยาคม
โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

รหัสโรงเรียน : 1057120708

รหัส Smis : 57042004

รหัส Obec : 120708


พัฒนาโปรแกรมโดย ครูโยธิน ศิริเอ้ย

08-9835-8225

ติดต่อสอบถาม


08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474
สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787
สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147
สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539
โทรสาร (053) 79-5475
ออกแบบระบบโดย ครูวรรณี ถาหล้า

08-2778-4194