นายเสกสรร ทุนอินทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียน


บุคลากรโรงเรียน
สถิตินักเรียนปัจจุบัน
 ประจำวันที่  26 มกราคม 2565
ชั้น นักเรียน ชาย หญิง ลา สาย
ม.1
460
205
255
6
10
0
ม.2
440
216
224
11
22
1
ม.3
442
192
250
16
13
3
ม.4
408
147
261
6
6
3
ม.5
363
138
225
19
12
0
ม.6
334
106
228
29
46
29

ยอดนักเรียน 2,447 คน


 นักเรียนเทิงวิทยาคม

 ระดับชั้น
 ห้องเรียน
 

นักเรียนโรงเรียนเทิงใช่หรือไม่ ?
 รายการ
 กรอกชื่อ/รหัสนักเรียน
  

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศผลการคัดเลือกอัตราจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับรถ
: นายณัฐภัทร สุระรินทร์  -   วันที่ประกาศ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 04:10:48 [อ่าน 162 ครั้ง]
งาน : รับสมัครงาน
ประกาศ-ให้นักเรียนในเขตพื้นที่บริการตำบลตับเต่าหยุดเรียน (แก้ไข)
: นายณัฐภัทร สุระรินทร์  -   วันที่ประกาศ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 12:15:03 [อ่าน 619 ครั้ง]
งาน : ประกาศโรงเรียน
ประกาศ-รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ตำแหน่ง พนักงานขับรถโรงเรียน
: นางสาวประวีรา ไชยชมพู  -   วันที่ประกาศ 13 มิถุนายน 2564 เวลา 11:39:41 [อ่าน 140 ครั้ง]
งาน : รับสมัครงาน
รับสมัครอัตราจ้างพนักงานขับรถโรงเรียน
: นายณัฐภัทร สุระรินทร์  -   วันที่ประกาศ 04-06-2021 [อ่าน 581 ครั้ง]
งาน : รับสมัครงาน


---------+++---------

ความภูมิใจ และผลงานนักเรียน
เปิดอ่านทั้งหมดโรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474

สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787

สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147

สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539

โทรสาร (053) 79-5475