นายเสกสรร ทุนอินทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียน


บุคลากรโรงเรียน
สถิตินักเรียนปัจจุบัน
 ประจำวันที่  26 มกราคม 2565
ชั้น นักเรียน ชาย หญิง ลา สาย
ม.1
460
205
255
6
10
0
ม.2
440
216
224
11
22
1
ม.3
442
192
250
16
13
3
ม.4
408
147
261
6
6
3
ม.5
363
138
225
19
12
0
ม.6
334
106
228
29
46
29

ยอดนักเรียน 2,447 คน


 นักเรียนเทิงวิทยาคม

 ระดับชั้น
 ห้องเรียน
 

นักเรียนโรงเรียนเทิงใช่หรือไม่ ?
 รายการ
 กรอกชื่อ/รหัสนักเรียน
  

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ รับสมัครยามรักษาความปลอดภัย
: นายณัฐภัทร สุระรินทร์  -   วันที่ประกาศ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 16:23:15 [อ่าน 604 ครั้ง]
งาน : รับสมัครงาน
ขยายเวลาเรียน Online เพิ่มเติม
: นายโยธิน ศิริเอ้ย  -   วันที่ประกาศ 4 กรกฎาคม 2564 เวลา 01:44:15 [อ่าน 298 ครั้ง]
งาน : ประกาศโรงเรียน
ขยายเวลาเรียน online
: นายณัฐภัทร สุระรินทร์  -   วันที่ประกาศ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 07:00:32 [อ่าน 239 ครั้ง]
งาน : ประกาศโรงเรียน
ให้นักเรียนเรียน Online ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
: นายณัฐภัทร สุระรินทร์  -   วันที่ประกาศ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 06:11:54 [อ่าน 219 ครั้ง]
งาน : ประกาศโรงเรียน


---------+++---------

ความภูมิใจ และผลงานนักเรียน
เปิดอ่านทั้งหมดโรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474

สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787

สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147

สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539

โทรสาร (053) 79-5475