นายเสกสรร ทุนอินทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียน


บุคลากรโรงเรียน
สถิตินักเรียนปัจจุบัน
 ประจำวันที่  03 ธันวาคม 2564
ชั้น นักเรียน ชาย หญิง ลา สาย
ม.1
460
205
255
3
11
2
ม.2
441
216
225
8
24
0
ม.3
442
191
251
8
17
5
ม.4
409
144
265
0
0
0
ม.5
364
88
276
0
3
0
ม.6
334
106
228
0
0
0

ยอดนักเรียน 2,450 คน


 นักเรียนเทิงวิทยาคม

 ระดับชั้น
 ห้องเรียน
 

นักเรียนโรงเรียนเทิงใช่หรือไม่ ?
 รายการ
 กรอกชื่อ/รหัสนักเรียน
  

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขยายเวลาเรียน online
: นายณัฐภัทร สุระรินทร์  -   วันที่ประกาศ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 07:00:32 [อ่าน 204 ครั้ง]
งาน : ประกาศโรงเรียน
ให้นักเรียนเรียน Online ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
: นายณัฐภัทร สุระรินทร์  -   วันที่ประกาศ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 06:11:54 [อ่าน 184 ครั้ง]
งาน : ประกาศโรงเรียน
ประกาศผลการคัดเลือกอัตราจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับรถ
: นายณัฐภัทร สุระรินทร์  -   วันที่ประกาศ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 04:10:48 [อ่าน 135 ครั้ง]
งาน : รับสมัครงาน
ประกาศ-ให้นักเรียนในเขตพื้นที่บริการตำบลตับเต่าหยุดเรียน (แก้ไข)
: นายณัฐภัทร สุระรินทร์  -   วันที่ประกาศ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 12:15:03 [อ่าน 583 ครั้ง]
งาน : ประกาศโรงเรียน


---------+++---------

ความภูมิใจ และผลงานนักเรียน
เปิดอ่านทั้งหมดโรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474

สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787

สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147

สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539

โทรสาร (053) 79-5475