นายเสกสรร   ทุนอินทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทิงวิทยาคม


ถ้าการเข้าถึงข้อมูลไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ให้ทำการล้างข้อมูลการท่องเว็บ (คุกกี้) ก่อนนะจ๊ะ
บุคลาการโรงเรียน
สถิตินักเรียนปัจจุบัน
 ประจำวันที่ 30 กันยายน 2565
ชั้น นักเรียน ชาย หญิง ลา สาย
ม.1
452
209
243
50
19
4
ม.2
457
202
255
46
27
6
ม.3
437
213
224
47
73
12
ม.4
404
166
238
56
53
11
ม.5
393
141
252
47
13
18
ม.6
357
140
217
20
96
16

ยอดนักเรียน 2,500 คน


 นักเรียนเทิงวิทยาคม

 ระดับชั้น
 ห้องเรียน
 

นักเรียนเทิงวิทยาคมใช่หรือไม่ ?
 รูปแบบตรวจสอบ

 รหัสนักเรียน หรือชื่อ-นามสกุล
  

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศผลการแข่งขันภาพถ่ายและการออกแบบโปสเตอร์
: นายโยธิน ศิริเอ้ย  -    10-06-2021 [อ่าน 56 ครั้ง]
หมวด : สำหรับนักเรียน
ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
: นายโยธิน ศิริเอ้ย  -    17-08-2020 [อ่าน 56 ครั้ง]
หมวด : สำหรับนักเรียน
ให้นักเรียนทุกระดับชั้นมาเรียนทุกวันตามปกติ
: นายโยธิน ศิริเอ้ย  -    17-08-2020 [อ่าน 56 ครั้ง]
หมวด : ประชาสัมพันธ์
รับเกียรติบัตรธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
: นายโยธิน ศิริเอ้ย  -    17-08-2020 [อ่าน 56 ครั้ง]
หมวด : สำหรับนักเรียนปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนเทิงวิทยาคม


โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

ติดต่อสอบถาม

- สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474
- สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787
- สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147
- สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539
- โทรสาร (053) 79-5475
ผู้ออกแบบและพัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย