นายเสกสรร ทุนอินทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียน


บุคลากรโรงเรียน
สถิตินักเรียนปัจจุบัน
 ประจำวันที่  26 มกราคม 2565
ชั้น นักเรียน ชาย หญิง ลา สาย
ม.1
460
205
255
6
10
0
ม.2
440
216
224
11
22
1
ม.3
442
192
250
16
13
3
ม.4
408
147
261
6
6
3
ม.5
363
138
225
19
12
0
ม.6
334
106
228
29
46
29

ยอดนักเรียน 2,447 คน


 นักเรียนเทิงวิทยาคม

 ระดับชั้น
 ห้องเรียน
 

นักเรียนโรงเรียนเทิงใช่หรือไม่ ?
 รายการ
 กรอกชื่อ/รหัสนักเรียน
  

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศผู้ชนะการประมูลขายอาหารในโรงอาหาร โรงเรียนเทิงวิทยาคม
: นายวรวุฒิ วงศ์เวียน  -   วันที่ประกาศ 30-03-2020 [อ่าน 267 ครั้ง]
งาน : ประชาสัมพันธ์
>>>>ประกาศแจ้งเลื่อนการรับสมัครนักเรียนรอบทั่วไป!!!!<<<<
: นายวรวุฒิ วงศ์เวียน  -   วันที่ประกาศ 21-03-2020 [อ่าน 427 ครั้ง]
งาน : ประชาสัมพันธ์
ประกาศ โรงเรียนเทิงวิทยาคม เรื่อง ประมูลจาหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจาปี 2563
: นายศรัญญู ปัญญา  -   วันที่ประกาศ 21-03-2020 [อ่าน 320 ครั้ง]
งาน : ประชาสัมพันธ์
ประกาศจาก หน่วยรับสมัครนักเรียนโรงเรียนเทิงวิทยาคม ปีการศึกษา 2563
: นายวรวุฒิ วงศ์เวียน  -   วันที่ประกาศ 03-02-2020 [อ่าน 2,860 ครั้ง]
งาน : ประชาสัมพันธ์


---------+++---------

ความภูมิใจ และผลงานนักเรียน
เปิดอ่านทั้งหมดโรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474

สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787

สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147

สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539

โทรสาร (053) 79-5475