นายเสกสรร ทุนอินทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียน


บุคลากรโรงเรียน
สถิตินักเรียนปัจจุบัน
 ประจำวันที่  03 ธันวาคม 2564
ชั้น นักเรียน ชาย หญิง ลา สาย
ม.1
460
205
255
3
11
2
ม.2
441
216
225
8
24
0
ม.3
442
191
251
8
17
5
ม.4
409
144
265
0
0
0
ม.5
364
88
276
0
3
0
ม.6
334
106
228
0
0
0

ยอดนักเรียน 2,450 คน


 นักเรียนเทิงวิทยาคม

 ระดับชั้น
 ห้องเรียน
 

นักเรียนโรงเรียนเทิงใช่หรือไม่ ?
 รายการ
 กรอกชื่อ/รหัสนักเรียน
  

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน PRE - MOS Olympic Thailand Competition และ PRE – Thailand Design Creator Competition
: นายโยธิน ศิริเอ้ย  -   วันที่ประกาศ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 04:25:24 [อ่าน 59 ครั้ง]
งาน : สำหรับนักเรียน
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม NBI-Youth Club OPEN HOUSE จ.เชียงราย
: นายโยธิน ศิริเอ้ย  -   วันที่ประกาศ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11:39:21 [อ่าน 42 ครั้ง]
งาน : สำหรับนักเรียน
ให้นักเรียนหยุดเรียนกรณีพิเศษ
: นายณัฐภัทร สุระรินทร์  -   วันที่ประกาศ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15:18:25 [อ่าน 40 ครั้ง]
งาน : ประกาศโรงเรียน
ระบบการเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียน เรื่องการยุติการรังแกภายในโรงเรียนและโซเซียลมีเดีย
: นายโยธิน ศิริเอ้ย  -   วันที่ประกาศ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17:27:37 [อ่าน 68 ครั้ง]
งาน : สำหรับนักเรียน


---------+++---------

ความภูมิใจ และผลงานนักเรียน
เปิดอ่านทั้งหมดโรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474

สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787

สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147

สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539

โทรสาร (053) 79-5475