สรุปการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

ปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 1

กิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ

ชั้น/ห้อง จำนวนนักเรียน
เต็ม ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ลงทะเบียนแล้ว
1/1 40 40 0
1/2 40 40 0
1/3 41 41 0
1/4 40 36 4
1/5 41 41 0
1/6 41 31 10
1/7 40 34 6
1/8 41 41 0
1/9 36 35 1
1/10 36 36 0
1/11 36 36 0
1/12 30 30 0
รวม
462 441 21  
ชั้น/ห้อง จำนวนนักเรียน
เต็ม ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ลงทะเบียนแล้ว
2/1 40 40 0
2/2 41 40 1
2/3 41 41 0
2/4 41 40 1
2/5 41 41 0
2/6 40 40 0
2/7 41 41 0
2/8 39 38 1
2/9 37 37 0
2/10 35 35 0
2/11 34 34 0
2/12 30 30 0
รวม
460 457 3  
ชั้น/ห้อง จำนวนนักเรียน
เต็ม ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ลงทะเบียนแล้ว
3/1 37 37 0
3/2 40 40 0
3/3 41 40 1
3/4 38 37 1
3/5 41 41 0
3/6 40 35 5
3/7 40 33 7
3/8 42 40 2
3/9 34 34 0
3/10 33 33 0
3/11 34 34 0
3/12 29 29 0
รวม
449 433 16
ชั้น/ห้อง จำนวนนักเรียน
เต็ม ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ลงทะเบียนแล้ว
4/1
39
39
0
4/2
40
40
0
4/3
40
40
0
4/4
26
26
0
4/5
37
36
1
4/6
40
39
1
4/7
32
32
0
4/8
25
25
0
4/9
21
21
0
4/10
36
36
0
4/11
35
35
0
4/12
36
36
0
รวม
407 405 2
ชั้น/ห้อง จำนวนนักเรียน
เต็ม ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ลงทะเบียนแล้ว
5/1
37
37
0
5/2
39
39
0
5/3
39
38
1
5/4
27
27
0
5/5
39
38
1
5/6
36
35
1
5/7
33
33
0
5/8
13
13
0
5/9
38
38
0
5/10
36
36
0
5/11
35
35
0
5/12
35
35
0
รวม
407 404 3
ชั้น/ห้อง จำนวนนักเรียน
เต็ม ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ลงทะเบียนแล้ว
6/1
37
37
0
6/2
36
36
0
6/3
36
36
0
6/4
38
38
0
6/5
41
41
0
6/6
38
38
0
6/7
39
37
2
6/8
37
31
6
6/9
33
33
0
6/10
34
34
0
6/11
27
27
0
รวม
396 388 8