นางเพียงนุช ชำนาญเวียง
https://sites.google.com/a/thoengwit.ac.th/kar-chi-phasa-phathna-khwam-khid/
ภาษาพาคิดคิดเชื่อมโยง

ชม : 546 ครั้ง

 นางเพียงนุช ชำนาญเวียง
sites.google.com/a/thoengwit.ac.th/reiyn-phasa-thiy-kab-khru-pheiyng-nuch/home?previewAsViewer=1
เรียนภาษาไทยกับครูเพียงนุช

ชม : 270 ครั้ง

 นางเพียงนุช ชำนาญเวียง
/sites.google.com/a/thoengwit.ac.th/wiphiththasna-wrrnkrrm-phun-ban-phakh-henux/
วิวิธทัศนาวรรณกรรมพื้นบ้าน

ชม : 214 ครั้ง

 นายอาหนึ่ง ชูไวย
sites.google.com/site/arnuengc/hna-ae
เรียนคณิตศาสตร์กับครูอาหนึ่ง ชูไวย

ชม : 4,482 ครั้ง

 นายประสิทธิ์ จินะสาม
sites.google.com/site/physicskruprasit/home
เติมเต็มฟิสิกส์ กับครูประสิทธิ์

ชม : 1,742 ครั้ง

 นางภัทรีบูรณ์ มุ่งงาม
sites.google.com/a/thoengwit.ac.th/phattareeboon
วิทยาศาสตร์พื้นฐานกับครูภัทรีบูรณ์

ชม : 644 ครั้ง

 นางพนิดา แก้วมาลา
sites.google.com/a/thoengwit.ac.th/chiwwithya-pheim-teim-m-6-w-33242/
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ วิชาชีววิทยา 5 ว33242 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครูพนิดา แก้วมาลา

ชม : 2,484 ครั้ง

 
sites.google.com/site/kruwiruttwk/
เรียนรู้กับครูวิรุจน์ เมืองมูล

ชม : 1,537 ครั้ง

 [1]   2   3   >  >>