::   นางเพียงนุช ชำนาญเวียง
https://sites.google.com/a/thoengwit.ac.th/kar-chi-phasa-phathna-khwam-khid/
ภาษาพาคิดคิดเชื่อมโยง

 [เข้าชม : 470 ครั้ง]
::   นางเพียงนุช ชำนาญเวียง
sites.google.com/a/thoengwit.ac.th/reiyn-phasa-thiy-kab-khru-pheiyng-nuch/home?previewAsViewer=1
เรียนภาษาไทยกับครูเพียงนุช

 [เข้าชม : 212 ครั้ง]
::   นางเพียงนุช ชำนาญเวียง
/sites.google.com/a/thoengwit.ac.th/wiphiththasna-wrrnkrrm-phun-ban-phakh-henux/
วิวิธทัศนาวรรณกรรมพื้นบ้าน

 [เข้าชม : 137 ครั้ง]
::   นายอาหนึ่ง ชูไวย
sites.google.com/site/arnuengc/hna-ae
เรียนคณิตศาสตร์กับครูอาหนึ่ง ชูไวย

 [เข้าชม : 4420 ครั้ง]
::   นายประสิทธิ์ จินะสาม
sites.google.com/site/physicskruprasit/home
เติมเต็มฟิสิกส์ กับครูประสิทธิ์

 [เข้าชม : 1678 ครั้ง]
::   นางภัทรีบูรณ์ มุ่งงาม
sites.google.com/a/thoengwit.ac.th/phattareeboon
วิทยาศาสตร์พื้นฐานกับครูภัทรีบูรณ์

 [เข้าชม : 575 ครั้ง]
::   นางพนิดา แก้วมาลา
sites.google.com/a/thoengwit.ac.th/chiwwithya-pheim-teim-m-6-w-33242/
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ วิชาชีววิทยา 5 ว33242 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครูพนิดา แก้วมาลา

 [เข้าชม : 2386 ครั้ง]
::  
sites.google.com/site/kruwiruttwk/
เรียนรู้กับครูวิรุจน์ เมืองมูล

 [เข้าชม : 1488 ครั้ง]
 [1]   2   3   >  >>