โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
หนึ่งโรงเรียนหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 คณะวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมฝึกอบรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยใกล้ตัว การป้องกันและระงับอัคคีภัย การเอาตัวรอดจากแผ่นดินไหว ความปลอดภัยทางถนน การใช้เชือกที่จำเป็นในชีวิต และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ หอประชุมสุขใจ โรงเรียนเทิงวิทยาคม

6 กรกฎาคม 2567     นายโยธิน ศิริเอ้ย     กลุ่มอำนวยการ


จำนวนผู้ชม : 81