โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
อบรมกฎหมายในชีวิตประจำวันสำหรับนักเรียน

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 วิทยากรจากศาลจังหวัดเทิง ได้จัดกิจกรรมอบรมกำหมายในชีวิตประจำวันสำหรับนักเรียน โดยมีนักเรียนโรงเรียนเทิงวิทยาคม เข้าร่วมอบรม 92 คน

6 กรกฎาคม 2567     นายโยธิน ศิริเอ้ย     กลุ่มวิชาการ


จำนวนผู้ชม : 76