โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปี 2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ทางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้จัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปี 2567 ซึ่งพิธีประกอบด้วย การปฏิญาณตน การมอบเข็มเครื่องหมายยุวกาชาดแก่สมาชิกใหม่ ณ หอประชุมสุขใจ โรงเรียนเทิงวิทยาคม

6 กรกฎาคม 2567     นายโยธิน ศิริเอ้ย     กลุ่มกิจการนักเรียน


จำนวนผู้ชม : 110