คณะสี

คณะสีเขียว

20

16

11

47


คณะสีฟ้า

19

19

12

50


คณะสีม่วง

18

21

8

47


คณะสีชมพู

11

6

16

33


คณะสีแสด

9

15

12

36