คณะสีม่วง
ฟุตบอล
ระดับชั้นมัธยมศึกษา(หญิง)

บาสเกตบอล
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง)

บาสเกตบอล
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ชาย)

วอลเลย์บอล
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง)

ปิงปอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง) ประเภทหญิงเดี่ยว

ปิงปอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(หญิง) ประเภทคู่หญิง

ปิงปอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทคู่ผสม

ปิงปอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทคู่ผสม

เปตอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทคู่ผสม

เปตอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทคู่ผสม

เปตอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทคู่ผสม

ตะกร้อ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชาย)

ตะกร้อ
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ชาย)

ตะกร้อ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง)

กรีฑา (ลู่, ลาน)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง) ประเภท เขย่งก้าวกระโดด

กรีฑา (ลู่, ลาน)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง) ประเภท กระโดดไกล

กรีฑา (ลู่, ลาน)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หญิง) ประเภท วิ่ง 4X100 เมตร

กองเชียร์และผู้นำเชียร์
ผู้นำเชียร์(หรีดเดอร์)