บุคลากรโรงเรียนเทิงวิทยาคม

ปีการศึกษา 2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน : งานแนะแนว[10064] นางจอมขวัญ โสภา
 ครูชำนาญการพิเศษ


[10026] นางสาวนุจรี แสงฟ้า
 ครู_คศ1


[10394] นายจิรเดช โยธามาศ
 ครู_คศ1

Copyright © 2008 TWk. All Rights Reserved.
Powered by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Tel : 053-795474  Fax : 053-795475  Email: yotin.sir@thoengwit.ac.th