- : นายโยธิน ศิริเอ้ย  -   วันที่ประกาศ 30-03-2017 17:46:19 [อ่าน 184] 
  อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ โรงเรียนเทิงวิทยาคม