- : นายโยธิน ศิริเอ้ย  -   วันที่ประกาศ 30-03-2017 17:38:29 [อ่าน 218] 
  วิสัยทัศน์โรงเรียนเทิงวิทยาคม