- : นายวรวุฒิ วงศ์เวียน  -   วันที่ประกาศ 08-01-2018 07:47:24 [อ่าน 31] 
  ประกาศรับสมัคร อัตราจ้าง ตำแหน่ง คนสวน
- : นายวรวุฒิ วงศ์เวียน  -   วันที่ประกาศ 19-12-2017 11:07:45 [อ่าน 538] 
  ประกาศผลสอบคัดเลือกครูผู้สอน ศิลปะ
- : นายวรวุฒิ วงศ์เวียน  -   วันที่ประกาศ 16-12-2017 10:01:24 [อ่าน 42] 
  ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้สอนศิลปะ
- : นายวรวุฒิ วงศ์เวียน  -   วันที่ประกาศ 07-12-2017 15:30:26 [อ่าน 40] 
  รับสมัครอัตราจ้างครูผู้สอนวิชาศิลปะและครูผู้สอนวิชานาฏศิลป์
- : นายโยธิน ศิริเอ้ย  -   วันที่ประกาศ 21-09-2017 16:45:48 [อ่าน 206] 
  รับการติดตามตรวจเยี่ยมและประเมินผล OBEC QA