ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันครูอัตราจ้าง วิชาคหกรรม


นายณัฐภัทร สุระรินทร์
ปิดหน้าต่างนี้
ขอให้ผู้ที่มีสิทธิ์สอบมาทำการสอบในวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมวิชาการ อาคาร 4 โรงเรียนเทิงวิทยาคม โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรดังแนบมาตามประกาศ
09-12-2020

เข้าชม 152 ครั้ง    

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474

สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787

สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147

สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539

โทรสาร (053) 79-5475