การอบรมเชิงปฏิบัติการความก้าวหน้าของครูในศตวรรษที่ 21 ด้วย ว.21


นายณัฐภัทร สุระรินทร์
ปิดหน้าต่างนี้
การอบรมเชิงปฏิบัติการความก้าวหน้าของครูในศตวรรษที่ 21 ด้วย ว.21 ได้รับเกียรติ จาก ศน.วีรัตน์ สานุมิตร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากรในการอบรม
12-11-2020

เข้าชม 173 ครั้ง
โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474

สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787

สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147

สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539

โทรสาร (053) 79-5475