พิธีต้อนรับและแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการปิยะ แก้วหาญ


นายณัฐภัทร สุระรินทร์
ปิดหน้าต่างนี้
พิธีต้อนรับและแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการปิยะ แก้วหาญ ในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนเทิงวิทยาคม
03-11-2020

เข้าชม 303 ครั้ง
โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474

สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787

สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147

สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539

โทรสาร (053) 79-5475