ประกาศรับสมัครยามรักษาความปลอดภัย


นายวรวุฒิ วงศ์เวียน
ปิดหน้าต่างนี้
ประกาศรับสมัครยามรักษาความปลอดภัย

ตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครตั้งแต่ 2- 7 พฤศจิกายน 2561

ณ ห้องธุรการอาคาร 5 โรงเรียนเทิงวิทยาคม

โทร.053-795474
05-11-2018

เข้าชม 335 ครั้ง    

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474

สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787

สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147

สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539

โทรสาร (053) 79-5475