กิจกรรมพิธีลอดซุ้มเกียรติยศ


นายณัฐภัทร สุระรินทร์
ปิดหน้าต่างนี้
กิจกรรมพิธีลอดซุ้มเกียรติยศ แสดงความยินดีในโอกาส ผู้อำนวยการณรงค์ คูร์พิพัฒน์ ย้ายไปปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
28-10-2020

เข้าชม 150 ครั้ง
โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474

สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787

สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147

สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539

โทรสาร (053) 79-5475