ประกาศผลการคัดเลือกอัตราจ้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ พวค. 1 อัตรา


นายวรวุฒิ วงศ์เวียน
ปิดหน้าต่างนี้
ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ 1 มารายงานตัว และทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563
เวลา 8.30 น. ห้องธุรการ โรงเรียนเทิงวิทยาคม หากไม่มาตามกำหนดเวลาจะถือว่าสละสิทธิ์

24-09-2020

เข้าชม 168 ครั้ง    

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474

สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787

สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147

สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539

โทรสาร (053) 79-5475