ประกาศผลการคัดเลือกอัตราจ้าง ตำแหน่ง แม่บ้าน 1 อัตรา


นายวรวุฒิ วงศ์เวียน
ปิดหน้าต่างนี้
ประกาศผลการคัดเลือกอัตราจ้าง ตำแหน่ง แม่บ้าน 1 อัตรา
ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมารายตัว และทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 8.30 น. ห้องธุรการ โรงเรียนเทิงวิทยาคม หากไม่มาตามกำหนดเวลาจะถือว่า สละสิทธิ์
17-09-2020

เข้าชม 57 ครั้ง    

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

ติดต่อสอบถาม

- สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474
- สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787
- สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147
- สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539
- โทรสาร (053) 79-5475
ผู้ออกแบบและพัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย