ประกาศรับสมัครอัตราจ้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ พวค.


นายวรวุฒิ วงศ์เวียน
ปิดหน้าต่างนี้
ประกาศรับสมัครอัตราจ้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ พวค. จำนวน 1 อัตรา
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องธุรการ อาคาร 5 โรงเรียนเทิงวิทยาคม ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 15-21 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถามโทร. 053-795474

15-09-2020

เข้าชม 57 ครั้ง    

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

ติดต่อสอบถาม

- สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474
- สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787
- สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147
- สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539
- โทรสาร (053) 79-5475
ผู้ออกแบบและพัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย