รับเกียรติบัตรธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562


นายโยธิน ศิริเอ้ย
ปิดหน้าต่างนี้
ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตังไฟล์แนบนี้ มารับเกียรติธรรมศึกษา ได้ที่ห้องหมวดกลุ่มสาระสังคมศึกษา อาคาร 3
17-08-2020

เข้าชม 29 ครั้ง    

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

ติดต่อสอบถาม

- สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474
- สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787
- สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147
- สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539
- โทรสาร (053) 79-5475
ผู้ออกแบบและพัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย