กิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก ปีที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทาน


นายโยธิน ศิริเอ้ย
ปิดหน้าต่างนี้
กิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก ปีที่ 2 หัวข้อ "Reset Mindset เข้าใจ ใช้เป็น เห็นรอบ" ชิงถ้วยพระราชทาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เงินรางวัลรวมกว่าง 400,000 บาท
ส่งผลงานตั้งแต่ 1 สิงหาคม ถึง 15 กันยายน 2563
ดาวน์โหลดใบสมัคร https://drive.google.com/file/d/11Li9DMIy3pIsIak7oQDrCVpnwooAsmCY/view
17-08-2020

เข้าชม 27 ครั้ง    

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

ติดต่อสอบถาม

- สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474
- สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787
- สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147
- สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539
- โทรสาร (053) 79-5475
ผู้ออกแบบและพัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย