ประกวดคลิปสั้น ความยาวไม่เกิน 5 นาที


นายโยธิน ศิริเอ้ย
ปิดหน้าต่างนี้
ประกวดคลิปสั้น ความยาวไม่เกิน 5 นาที เปิดรับสมัครทางช่องออนไลน์ ในวันที่ 1-14 สิงหาคม 2563 นี้ ดูรายละเอียดได้ที่บอร์ดหน้าห้องสภานักเรียน
17-08-2020

เข้าชม 32 ครั้ง
โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

ติดต่อสอบถาม

- สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474
- สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787
- สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147
- สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539
- โทรสาร (053) 79-5475
ผู้ออกแบบและพัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย