รับสมัครคณะกรรมการธนาคารขยะโรงเรียน


นายโยธิน ศิริเอ้ย
ปิดหน้าต่างนี้
ทางสภานักเรียนโรงเรียนเทิงวิทยาคม เปิดรับสมัครคณะกรรมการธนาคารขยะโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 8 คนเท่านั้น ในวันที่ 17 - 24 กรกฎาคม 2563 สามารถสมัครได้ที่ห้องสภานักเรียนในวันดังกล่าว
ดูรายละเอียดได้ที่ http://gg.gg/JUNK_BANK
05-08-2020

เข้าชม 29 ครั้ง
โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

ติดต่อสอบถาม

- สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474
- สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787
- สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147
- สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539
- โทรสาร (053) 79-5475
ผู้ออกแบบและพัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย