รับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์

นางพิมใจ พรมสี
ปิดหน้าต่างนี้
ด้วยทางโรงเรียนเทิงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย จะรับสมัคร อัตราจ้างเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ฉะนั้น จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ รายละเอียด ดังต่อไปนี้
10 กรกฎาคม 2567 เวลา 16:52:30

106 ครั้ง