ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย

นางพิมใจ พรมสี
ปิดหน้าต่างนี้
ตามที่โรงเรียนเทิงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย ได้ประกาศรับสมัครอัตราจ้าง เพื่อจัดจ้างในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ทางโรงเรียนเทิงวิทยาคมขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ดังนี้
9 กรกฎาคม 2567 เวลา 15:37:04

159 ครั้ง