ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาววรรณี ถาหล้า
ปิดหน้าต่างนี้
ตามที่ โรงเรียนเทิงวิทยาคม ได้ประกาศเชิญชวนเสนอราคาประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยวิธีคัดเลือก นั้น ผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สยามสไมล์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกาศ ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567
31 มกราคม 2567 เวลา 13:50:24

110 ครั้ง