ประกาศผลคัดเลือกครูอัตราจ้าง (1 มิ.ย.2566)

นางสาววรรณี ถาหล้า
ปิดหน้าต่างนี้
ตามประกาศโรงเรียนเทิงวิทยาคม ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันคัดเลือกครูอัตราจ้าง
ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย เพื่อจัดจ้างครูอัตราจ้างตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาไทย บัดนี้ทางคณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร และดำเนินการคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ดังนั้นทางโรงเรียนเทิงวิทยาคมจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ดังเอกสารแนบ ให้ผู้ที่มีรายชื่อลำดับที่ 1 มารายงานตัว และทำสัญญาจ้างในวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 น. ณ งานบุคลากร โรงเรียนเทิงวิทยาคม หากไม่มาตามกำหนดเวลาจะถือว่าสละสิทธิ์
30 พฤษภาคม 2566 เวลา 16:00:07

361 ครั้ง