ประกาศผลสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2565 สนามสอบ โรงเรียนเทิงวิทยาคม

นางขวัญจิต ไฝขัน
ปิดหน้าต่างนี้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนเทิงวิทยาคม ประกาศผลสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2565 สนามสอบ โรงเรียนเทิงวิทยาคม ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชั้นตรี (มัธยมศึกษา) ได้ในสนามหลวง พ.ศ. 2565 สำนักเรียน คณะจังหวัดเชียงราย ภาค 6 มีนักเรียนเข้าสอบทั้งหมด 95 คน สอบได้ 95 คน
22 ธันวาคม 2565 เวลา 12:06:57

311 ครั้ง