สภานักเรียนมอบเงินให้กับงานแนะแนวของโรงเรียนเทิงวิทยาคม

นายโยธิน ศิริเอ้ย
ปิดหน้าต่างนี้
วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 งานสภานักเรียนมอบเงินจากการระดมทุนในการช่วยเหลือแก่นักเรียนที่ติดโควิด จากการจัดกิจกรรมกีฬาสีของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมา บัดนี้ทางสภานักเรียนได้ดำเนินการช่วยเหลือสิ้นสุดลงแล้ว แต่ยังมีเงินคงเหลือจำนวน 17,500 บาท จึงได้ส่งต่อให้งานแนะแนวของโรงเรียน เพื่อดำเนินการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนต่อไป โดยมีครูจอมขวัญ โสภา เป็นผู้รับมอบ
28 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:26:15

341 ครั้ง