สภานักเรียนมอบเงินให้กับงานแนะแนวของโรงเรียนเทิงวิทยาคม


นายโยธิน ศิริเอ้ย
ปิดหน้าต่างนี้
วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 งานสภานักเรียนมอบเงินจากการระดมทุนในการช่วยเหลือแก่นักเรียนที่ติดโควิด จากการจัดกิจกรรมกีฬาสีของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมา บัดนี้ทางสภานักเรียนได้ดำเนินการช่วยเหลือสิ้นสุดลงแล้ว แต่ยังมีเงินคงเหลือจำนวน 17,500 บาท จึงได้ส่งต่อให้งานแนะแนวของโรงเรียน เพื่อดำเนินการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนต่อไป โดยมีครูจอมขวัญ โสภา เป็นผู้รับมอบ
28 พฤษภาคม 2565 เวลา 07:26:15

เข้าชม 215 ครั้ง
โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

ติดต่อสอบถาม

- สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474
- สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787
- สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147
- สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539
- โทรสาร (053) 79-5475
ผู้ออกแบบและพัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย