ประกาศการรับมอบตัว สำหรับนักเรียนชั้นม.1 และม.4 ที่ติดโควิดและกักตัวเสี่ยงสูงที่โทรมายืนยันสิทธิ์
ประกาศ : การมอบตัวสำหรับนักเรียนที่ติดโควิดและกักตัวครบกำหนด

**** ให้ปฏิบัติตามดังนี้อย่างเคร่งครัด ****

1.ให้เตรียมและเรียงเอกสารตามคำแนะนำ 2 ชุด (ไฟล์ PDF)
2.ให้นักเรียนและผู้ปกครองที่พ้นกำหนดกักตัวหรือรักษาหายแล้ว ให้นำผลตรวจ ATK ไม่เกิน 24 ชั่วโมง ของผู้ปครองและนักเรียนมาด้วย (นักเรียน 1 คน ต่อ ผู้ปกครอง 1 คนเท่านั้น)
3.ให้มารายงานตัวที่งานทะเบียนวัดผล อาคาร 5 โรงเรียนเทิงวิทยาคม ในวันและเวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ
5 เมษายน 2565 เวลา 09:56:51

335 ครั้ง