การมอบตัวม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ


นายพงศ์ศักดิ์ สารคำ
ปิดหน้าต่างนี้
การมอบตัวห้องเรียนปกติ ม.1และม.4 วันที่ 2-3 เมษายน 2565

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร Google Drive

https://drive.google.com/drive/folders/1BY1_wDYNvYG1TXhRJhvImH3VuWWKSm8T?fbclid=IwAR1eTGdEbe2fwZBKHztfPD7SmBaFmVZ-zymzVLLOTKTvHmAg0jpyaAH5aYc
30 มีนาคม 2565 เวลา 11:03:08

เข้าชม 88 ครั้ง
โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

ติดต่อสอบถาม

- สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474
- สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787
- สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147
- สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539
- โทรสาร (053) 79-5475
ผู้ออกแบบและพัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย