ประมูลจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจำปี 2565

นายอภิชาติ ชุติมา
ปิดหน้าต่างนี้
สนใจยื่นซองได้ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 4 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 12.00 น. ณ ห้องพัสดุ และ
กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันจันทร์ ที่ 4 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
24 มีนาคม 2565 เวลา 15:24:44

330 ครั้ง