ประกาศผลการคัดเลือกโครงการพิเศษ พวค. ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565


นายวรวุฒิ วงศ์เวียน
ปิดหน้าต่างนี้
ประกาศผลการคัดเลือกโครงการพิเศษ พวค. ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
การรายงานตัว ให้รายงานตัวออนไลน์บนเว็บไซต์ www.thoengwit.ac.th
ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 มีนาคม 2565 ตัวจริง ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
ทั้งนี้ หากไม่รายงานตัวในวันเวลา ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์และโรงเรียนจะเรียกนักเรียนที่สอบได้ลำดับสำรองเข้าแทนที่ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น.-14.30 น.
9 มีนาคม 2565 เวลา 14:26:39

เข้าชม 65 ครั้ง    

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

ติดต่อสอบถาม

- สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474
- สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787
- สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147
- สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539
- โทรสาร (053) 79-5475
ผู้ออกแบบและพัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย