แนวทางปฏิบัติของผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565


นายวรพรรณ วัฒนา
ปิดหน้าต่างนี้
แนวทางปฏิบัติของผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ลิงค์ตรวจสอบ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ม.1
http://www.thoengwit.ac.th/regstdvip/showok.php?g=1

ลิงค์ตรวจสอบ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ม.4
http://www.thoengwit.ac.th/regstdvip/showok.php?g=4

ลิงค์พิมพ์บัตรประจำตัวเข้าสอบ
http://www.thoengwit.ac.th/regstdvip/chkcardid.php

มีข้อสงสัยติดต่อสอบถาม โทร. 053-795787 ห้องวิชาการ
2 มีนาคม 2565 เวลา 14:45:11

เข้าชม 112 ครั้ง    

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

ติดต่อสอบถาม

- สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474
- สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787
- สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147
- สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539
- โทรสาร (053) 79-5475
ผู้ออกแบบและพัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย