ฟอร์มคำรับรองของสถานศึกษา


นายวรวุฒิ วงศ์เวียน
ปิดหน้าต่างนี้
---> ฟอร์มคำรับรองของสถานศึกษา

https://drive.google.com/drive/folders/18btXZFC-2sLf3MXt1OOODfmReUcT1uNY?usp=sharing

ดูที่นี่
21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17:24:52

เข้าชม 51 ครั้ง
โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

ติดต่อสอบถาม

- สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474
- สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787
- สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147
- สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539
- โทรสาร (053) 79-5475
ผู้ออกแบบและพัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย