การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาโครงการพิเศษ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565


นายโยธิน ศิริเอ้ย
ปิดหน้าต่างนี้
โรงเรียนเทิงวิทยาคม เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาโครงการพิเศษพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 และการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาโครงการพิเศษส่งเสริมนักเรียนเก่งสู่ความเป็นเลิศภาคภาษาอังกฤษ ห้องเรียนสองภาษา (Mini English Program : MEP) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2565 เท่านั้นในระบบออนไลน์ สมัครได้ที่นี่ ปิดการรับสมัครในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.30 น.
16 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16:51:05

เข้าชม 61 ครั้ง    

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

ติดต่อสอบถาม

- สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474
- สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787
- สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147
- สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539
- โทรสาร (053) 79-5475
ผู้ออกแบบและพัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย