ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง-ชาวต่างชาติ (แก้ไข 14 กุมภาพันธ์ 2565)


นายวรวุฒิ วงศ์เวียน
ปิดหน้าต่างนี้
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง-ชาวต่างชาติ (แก้ไข 14 กุมภาพันธ์ 2565)
14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17:14:37

เข้าชม 59 ครั้ง    

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

ติดต่อสอบถาม

- สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474
- สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787
- สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147
- สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539
- โทรสาร (053) 79-5475
ผู้ออกแบบและพัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย