ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง-ชาวต่างชาติ


นายวรวุฒิ วงศ์เวียน
ปิดหน้าต่างนี้
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง-ชาวต่างชาติ
10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13:47:17

เข้าชม 47 ครั้ง
โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

ติดต่อสอบถาม

- สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474
- สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787
- สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147
- สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539
- โทรสาร (053) 79-5475
ผู้ออกแบบและพัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย