กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564


นายโยธิน ศิริเอ้ย
ปิดหน้าต่างนี้
ทางโรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมเข้าค่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และกิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการของนักเรียนห้องพิเศษ (MEP ม.1, ม.3 พวค.ม.1, ม.3)
10 ธันวาคม 2564 เวลา 16:46:34

เข้าชม 172 ครั้ง
โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474

สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787

สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147

สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539

โทรสาร (053) 79-5475