.


นายณัฐภัทร สุระรินทร์
ปิดหน้าต่างนี้
ประกาศผลการคัดเลือกอัตราจ้าง ตำแหน่ง แม่บ้าน
ให้ผู้ที่มีรายชื่อ มารายงานตัวและทำสัญญาจ้างในวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.00 น. ห้องงานบุคลากร อาคาร 5 โรงเรียนเทิงวิทยาคม หากไม่มาตามกำหนดเวลา จะถือว่าสละสิทธิ์

4 ตุลาคม 2564 เวลา 16:35:14

เข้าชม 44 ครั้ง


    

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th


สงวนลิขสิทธ์เนื้อหาข้อมูลภาพ เสียงและวิดีโอ

 

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474

สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787

สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147

สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539

โทรสาร (053) 79-5475