ประกาศผลการคัดเลือกอัตราจ้าง ตำแหน่ง แม่บ้าน


นายณัฐภัทร สุระรินทร์
ปิดหน้าต่างนี้
ให้ผู้ที่มีรายชื่อ มารายงานตัวและทำสัญญาจ้างในวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.00 น. ห้องงานบุคลากร อาคาร 5 โรงเรียนเทิงวิทยาคม หากไม่มาตามกำหนดเวลา จะถือว่าสละสิทธิ์
4 ตุลาคม 2564 เวลา 16:35:14

เข้าชม 68 ครั้ง    

โรงเรียนเทิงวิทยาคม

เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

08-6586-7999

อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

ติดต่อสอบถาม

- สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474
- สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787
- สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147
- สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539
- โทรสาร (053) 79-5475
ผู้ออกแบบและพัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย